dimarts, 12 de maig del 2015

Declaració de les federacions d'AMPA de Catalunya

Mares i pares d’alumnes de Catalunya defensem el model d’immersió lingüística.
Les federacions d’AMPAs de centres públics i de centres concertats de Catalunya que subscrivim aquest document considerem molt negatives i desmesurades les mesures cautelars sol·licitades per l’advocacia de l’Estat

Les AMPAs de Catalunya s’oposen al contingut del recurs presentat per l'advocat de l'Estat davant el contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la resolució de la Generalitat que regula les normes de preinscripció i matrícula als centres escolars sostinguts amb fons públics.

Les federacions d’AMPAs que subscrivim aquest document, tal com hem manifestat reiteradament i pública, donem ple suport al model escolar d’immersió lingüística en català en considerar que permet que cada centre configuri el seu projecte educatiu i lingüístic que les famílies han de poder triar en llibertat, evita la segregació escolar i esdevé un factor decisiu de cohesió social. Considerem prou acreditat que no provoca cap perjudici a l’alumnat i que permet assolir nivells satisfactoris en el coneixement tant del català com del castellà i, desitgem, d’una llengua estrangera.

Demanem a mares i pares que confiïn en l’escola que han triat per als seus fills -i en aquests mètodes pedagògics plenament acreditats- i que no es deixin endur per aquells que provoquen divisió social i cerquen la crispació en el món educatiu per motius que no són pedagògics, sinó merament partidistes, posant-ne en risc la bona convivència.

Catalunya no ha de variar aquest model educatiu i, en aquest sentit, donem total suport a les autoritats educatives de Catalunya en les mesures que s’encaminin vers aquesta finalitat.

D’altra banda, considerem del tot desproporcionades les mesures cautelars sol·licitades per l’advocacia de l’Estat, i més tenint en compte el nivell d’assoliment de competències de llengua castellana que assoleixen els nostres alumnes. De prosperar aquesta petició es podria provocar un caos administratiu en un procés tant delicat i de tanta importància per a les famílies com ho és el de preinscripció i matrícula escolar.
 
Rebutgem la judicialització de l’escola per atacar un model educatiu que gaudeix d’un amplíssim consens de les famílies i de la societat, com és públic i notori. Com a representants de les mares i pares dels alumnes de Catalunya ens sentim indignats pel menysteniment que suposa aquesta maniobra del Govern espanyol.

Barcelona, 8 de maig de 2015

  • Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya
  • Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya
  • Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya
  • Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes amb Discapacitat Intel·lectual
  • Federació d'AMPAs de l'Agrupació Escolar Catalana

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada