dimarts, 8 de febrer del 2011

PRÒXIMA REUNIÓ DE L'AMPA

Dijous : 10 de febrer de 2011
Hora : 21:30
Lloc: IES L’Alt Berguedà


ORDRE DEL DIA:


1-Lectura i aprovació de l’acta anterior
2-Informacions de l’Institut
3-Subvenció de l’activitat de Londres.
4-Esports.
5-Assemblea General
6-Subvenció de l’any
7-Torn obert de paraula
8-Altres

Bagà, 7 de febrer de 2011

La Presidenta
Palmira Pons Pons